หน้าแรก | ติดต่อเรา
  Change Language Thai English   ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนขนุน เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-681525 สำนักปลัด ต่อ 1039 กองคลัง ต่อ 1013 กองช่าง ต่อ 1024 กองสาธารณสุขฯ ต่อ 1033 กองการศึกษา ต่อ 1006 กองการประปา ต่อ 1027  
นายโชคดี จิตต์รัตนพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน
   
  ทำเนียบบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ผลการประเมินสถานที่ราชการสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 178 คน
ประกาศวันที่  2 กันยายน 2562

นายโชคดี  จิตต์รัตนพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน เข้ารับโล่เกียรติยศ รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การประเมินสถานที่ราชการสะอาด (สถานที่ทำงานสะอาด น่าอยู่ น่าทำงาน) ตามโครงการบ้านสวย เมืองงาม สถานที่ราชการสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาก นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกาบบัว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ผลการประเมิน ดังนี้

ชนะเลิศ สำนักงานสรรพสามิต พื้นที่จังหวัดพัทลุง

รองชนะเลิศ อันดับ 1 เทศฐาลตำบลป่าบอน

รองชนะเลิศ อันดับ 2 เทศบาลตำบลควนขนุน

รองชนะเลิศ อันดับ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

รองชนะเลิศ อันดับ 4 เทศบาลตำบลคลองใหญ่

รางวัลชมเชย 1) เทศบาลตำบลแม่ขรี 2) โรงพยาบาลพัทลุง 3) ศูนย์อุทกวิทยา ชลประทานภาคใต้ 4) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า 5) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง

 
 
 
 
เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
โทรศัพท์ : 074-681525 โทรสาร : 074-682675
    Copyright © 2017. www.khuankhanuncity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs